Výroční zpráva 2008

 Zpráva o činnosti za rok 2008 

                                                                                                                                                                                              Velké Karlovice 6.12.2008

 

Vážené sestry a bratři, dámy a pánové, milí hosté. 

         Rok se s rokem sešel a my se opět scházíme na další Valné hromadě našeho hasičského sboru v Podťatém. Opět budeme hodnotit naši práci, kterou jsme minulý rok vykonali - řekneme si, co se nám podařilo a co ne, jak jsme hospodařili a stanovíme si úkoly na příští rok, který je před námi. Ještě musím připomenout, že letošní rok byl pro nás vyjímečný,  neboť jsme slavili výročí 80 let založení našeho sboru.Přejděme tedy k vlastnímu hodnocení naší činnosti za uplynulý rok. 

Sestry a bratři. 

Naše členská základna má k dnešnímu dni  63 členů a z toho 47 mužů a 16   žen, žádný nový  člen nepřistoupil a jeden člen zemřel.V letošním roce jsme se zúčastnili tří soutěží, z toho okrskové soutěže, která se konala ve Zděchově a to v kategorii muži nad 35 let a dalších dvou u nás v Karlovicích a to Memoriálu Josefa Zbranka a soutěže  O pohár starosty Velkých Karlovic. I když naše výsledky v soutěžních kláních nejsou nejlepší, tak soutěže bereme jako jednu z možností, kde se můžeme procvičovat a zdokonalovat v používání požární techniky a výstroje. U požáru jsme letos zasahovali jednou a to tady v Podťatém v Kubáních, kde hořela posečená louka. Zde jsme včasným zásahem zabránili rozšíření požáru na obytný dům a blízký les. Zasahovaly celkem tři hasičské jednotky a to hasiči od kostela, Podťaté a Karolinka. Dále jsme pomáhali našim spoluobčanům technickou pomocí, čistili jsme studny, komunikace  anebo dopravovali vodu do rezervoárů a studní. Techniku kterou máme se snažíme udržet v provozuschopném stavu, cisterna prošla technickou kontrolou a tak bez problémů ji můžeme i přes její stáří stále používat. Každý rok se snažíme naši výzbroj a výstroj obnovovat a udržovat v co nejlepším stavu. Letos jsme postavili na našem výletišti pod školou nový přístřešek na guláš, neboť starý již dosloužil a nesplňoval svůj účel. 

Sestry a bratři

         V preventivní činnosti jsme v letošním roce opět nevykazovali prakticky žádnou činnost. Prohlídky komínů se nedělaly a naši spoluobčané si už většinou odvykli pálit suchou trávu nebo seno, takže ani zde nebylo až na drobné vyjímky na co upozorňovat. Nesmíme se však spoléhat na to, že tomu tak bude i nadále.

 A dostáváme se k dalšímu okruhu naší činnosti a tím jsou kulturní a společenské akce, ať už pořádané námi nebo okrskovým sdružením. Již tradičně jsme se v hojném počtu zúčastnili oslav svátku Svatého Floriana. Společně s našimi členkami jsme si na slavnostnějším posezení připomněli Svátek matek. V měsíci červenci jsme uspořádali tradiční Hasičský výlet v přírodě na našem výletišti Pod školou, který se nám vydařil i když nás pozlobilo počasí.   Nezapomínali jsme ani na naše jubilanty, které jsme vždy navštívili, popřáli jim a předali malou pozornost. V září proběhla oslava 80 let založení našeho sboru, která začala mši svatou v kostele, pokračovala slavnostní schůzí s  pohoštěním, předvedením  naší techniky a techniky okolních sborů a došlo i na praktickou  ukázku vyproštění osob z havarovaného vozidla.Na závěr našich oslav byla zábava, na které nám k tanci i poslechu  zahrál pan Mirek Trebula. Účastnili jsme se i těch smutnějších událostí a to doprovodu členů našich karlovských sborů na jejich cestě poslední - na pohřbech.  

Jedním z bodů mé zprávy je i zhodnocení spolupráce našeho sboru s obecním úřadem a dalšími sbory z Velkých Karlovic. Tato je na velmi dobré úrovni, jsme rádi, že si dokážeme navzájem vyjít vstříc a když je potřeba tak i   vypomoct. 

Děkuji Vám za pozornost