Výroční zpráva 2009

Zpráva o činnosti za rok 2009

 

                                                                                                                                                                                                   Velké Karlovice 5.12.2009

Vážené sestry a bratři, dámy a pánové, milí hosté.

         Rok se s rokem sešel a my se opět scházíme na další Valné hromadě našeho hasičského sboru v Podťatém. Opět budeme hodnotit naši práci, kterou jsme minulý rok vykonali - řekneme si, co se nám podařilo a co ne,jak jsme hospodařili a stanovíme si úkoly na příští rok který je před námi.Dnešní Valná hromada je trošku vyjímečná neboť je volen nový výbor našeho sboru.Přejděme tedy k vlastnímu hodnocení naší činnosti za uplynulý rok.

Sestry a bratři. 

Naše členská základna má k dnešnímu dni  59 členů a z toho 43 mužů a 16   žen,žádný nový  člen nepřistoupil a jeden člen zemřel a to bratr Josef Drozd. V Letošním roce jsme se zúčastnili jedné soutěže,a to okrskové soutěže která se konala na Halenkově a to v kategorii muži nad 35 let kde jsme se umístili na krásném druhém místě. Dalších soutěží jsme se nezůčastnili neboť se naše soutěžní družstvo nesešlo v dostatečném počtu aby mohlo regulérně závodit. U požáru jsme letos zasahovali jednou a to při požáru lesa tady v Karlovicích na Lemešné kde se plně osvědčilo naše zásahové vozidlo Praga V3S které jako jediné z těžké techniky dojelo až na místo a dopravilo tak potřebné množství vody k zásahu jinak na místo ještě vyjely lehké terénní vozy ale ty neměly dostatečné množství vody k uhašení požáru .Zasahovaly celkem čtyři hasičské jednotky a to hasiči od kostela,Podťaté , Karolínka a Vsetín. Dále jsme pomáhali našim spoluobčanům technickou pomocí,a to čistili jsme studny ,komunikace  anebo dopravovali vodu do rezervoárů a studní. Techniku kterou máme svěřenou se snažíme udržet v provozuschopném stavu cisterna prošla technickou kontrolou a tak bez problémů ji můžeme i přes její stáří stále používat.Každý rok se snažíme naši výzbroj a výstroj obnovovat a udržovat v co nejlepším stavu.Dále upravujeme a opravujeme naše výletiště pod školou abychom tamní prostředí pro nás i pro naše spoluobčany co nejvíce zvelebili. 

Sestry a bratři.

         V preventivní činnosti jsme v letošním roce nevykazovali prakticky žádnou činnost. Prohlídky komínů se nedělaly,a naši spoluobčané si už většinou odvykli pálit suchou trávu nebo seno, takže ani zde nebylo až na drobné vyjímky na co upozorňovat. Nesmíme se však spoléhat na to, že tomu tak bude i nadále.

Stále se dočítáme o požárech které vznikají od komínů a způsobují nemalé škody a pálení trávy a sena je velmi nebezpečné každoročně způsobí mnoho požárů. A dostáváme se k dalšímu okruhu naší činnosti a tím jsou kulturní a společenské akce, ať už pořádané námi nebo okrskem. Již tradičně jsme se v hojném počtu zúčastnili oslav svátku svatého Floriana. Společně s našimi členkami jsme si na slavnostnějším posezení připomněli Svátek matek.Uspořádali jsme smažení vaječnice které se velmi vydařilo a vaječnice byla výborná. V měsíci červenci jsme uspořádali tradiční Hasičský výlet v přírodě na našem výletišti Pod školou který se vydařil jak k naší spokojenosti tak jistě i ke spokojenosti našich spoluobčanů.   Nezapomínali jsme ani na naše jubilanty, které jsme vždy navštívili, popřáli jim a předali malou pozornost. Účastnili jsme se i těch smutnějších událostí a to doprovodu členů našich karlovských sborů na jejich cestě poslední - na pohřbech.  

Jedním z bodů mé zprávy je i zhodnocení spolupráce našeho sboru s obecním úřadem a dalšími karlovskými sbory. Tato je na velmi dobré úrovni, jsme rádi, že si dokážeme navzájem vyjít vstříc a navzájem si vypomoct.       

 

Děkuji Vám za pozornost