Výroční zpráva 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012

 

 

Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, přítomní hosté,

vítám vás na dnešní výroční valné hromadě.

 

Uplynul zase rok a my se zde opět scházíme, abychom zhodnotili naši činnost.  Předkládám Vám  proto ke zhodnocení  tuto zprávu o činnosti našeho sboru za uplynulý rok.

 

Náš sbor čítá 58 členů,  z toho 41 mužů, 16 žen a jeden dorostenec.

 

Letos začátkem roku nás opustil dlouholetý člen sboru bratr Josef Koňařík, kterému jsme na přání jeho manželky uspořádali hasičský pohřeb.

 

Připomněli jsme si  i významná  životní jubilea našich členů, které jsme vždy osobně navštívili, pogratulovali a podarovali malým darem. Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších let.

 

A nyní ke kulturní činnosti našeho sboru  a akcím s ostatními sbory:

 

 • V únoru   jsme  uspořádali  hasičský ples, tato akce byla velice náročná na přípravu, organizaci a zajištění správného průběhu. Vše se ale zdárně zvládlo ke spokojenosti nás všech i samotných účastníků plesu.  Účast na  plese  nás velmi mile překvapila a věříme,  že se všichni dobře bavili.

 

 • Hasičská pouť na Svatém Hostýně  se uskutečnila 28.4.2012, odvoz  byl zajištěn mikrobusem  z obce, věříme že všem účastníkům se  takto strávený den líbil. Je jen škoda, že o účast na této pouti nebyl takový zájem, jak by mohl být. Snad to příští rok bude lepší.

 

 • Oslava svátku Sv. Floriana proběhla 13.5.2012 v našem Karlovském kostele mši svatou a poté pokračovala na hřišti společným posezením a občerstvením, které připravil sbor z Léskového.  Průběh této akce trochu narušilo počasí, které nebylo zrovna nejvlídnější.

 

 • Den matek  jsme oslavili dne 27.5.2012 a skloubili jsme tento svátek i se smažením vaječnice, kdy nám počasí přálo a měli jsme možnost být na našem výletišti.

 

 • Výlet v přírodě jsme naplánovali na 7.7.2012, tato akce se vydařila velmi úspěšně,  jak k naší spokojenosti, tak snad i ke spokojenosti návštěvníků.

 

 • 18.8.2012 jsme ve spolupráci s hasiči z Tísňav a pod záštitou našeho okrsku uspořádali Srpnovou noc na našem výletišti.  Celý výtěžek této byl věnován členu našeho sboru, bratru Frantovi Dorňákovi na pořízení motorového invalidního vozíku. Také tato akce proběhla velmi úspěšně. Chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem, kteří na tuto akci přišli a věnovali peněžní dar. Solidarita a lidská pomoc se v tomto případě ukázala v plné síle, je vidět, že pro naše členy, ale i další spoluobčany není slovo o pomoci bližnímu jen prázdná fráze.

 

V letošním roce jsme se zúčastnili pouze soutěže „O valašský širák v Tísňavách“, čímž jsme poněkud slevili z aktivity  v požárním sportu. Okrskové kolo požárního sportu jsme vynechali, protože půjčovat si půlku družstva je podle mě nedůstojné.  Doufám že v příštím roce to  bude lepší.

 

Pomoc našim spoluobčanům, je pro nás na prvním místě. Pomocí  techniky jsme čistili studny, omývali střechy na pile Timber,  dopravovali jsme vodu  při dlouhodobém suchu a omývali silnice.

 

 

 

V letošním roce jsme zasahovali u šesti požárů a to:

 • V leskovém u Posada – požár dřevěné chalupy, zde zasahovali jen naši členové bez techniky.

 

 • V Jezerném požár chaty, kde byla opět naše výpomoc bez techniky.

 

 • Požár lesa na Beskydě, kde se v náročném lesním terénu  osvědčila naše Praga V3S, která díky své průchodnosti  dojela až na místo zásahu a výrazně pomohla při dohašovacích pracích.

 

 • Požár lesa na Pindule, kde se opět prokázala nedocenitelná úloha naší V3S, která byla jediným cisternovým autem, které dojelo až na místo.

 

 • Naši členové zasahovali i u požáru na horském hotelu Biocel Soláň.

 

 • Zatím posledním výjezdem byl ten, kdy   jsme  vyjeli k požáru autobusové zastávky v Tísňavách.

 

Pro  členy naší výjezdové jednotky byl obecním úřadem zakoupen zásahový oblek a boty.

 

Naši techniku se snažíme stále udržovat v provozu schopném stavu a po malých opravách. Naše cisterna Praga V3S prošla technickou kontrolou a může být nadále naplno využívána. Je rozjednána úprava cisterny a nástavby, vše je závislé na výši finančních prostředků.  Pevně věříme, že vše vyjde a plány se uskuteční.

 

Letos jsme zatím ješte nevyužili naši společenskou místnost, kterou máme ve zbrojnici. Tato klubovna je z velké části hotová a věříme, že v příštím roce ji už  budeme plně využívat k  potřebám sboru. Na podzim jsme také provedli úklid a vysekání náletu, který se nám již dlouhá léta množil kolem naší zbrojnice. O tom, jak její okolí prohlédlo, se můžete přesvědčit sami, když půjdete kolem.

 

Z uvedeného vyplývá, že i v uplynulém roce byla provedena členy sboru práce a to na úkor jejich vlastního volného času. Není jednoduché skloubit pracovní a osobní život s prací ve sboru. Ale i tak jsme zde připraveni pro občany naší vesnice, kdykoliv a téměř s čímkoli pomoci.

 

Jedním z bodů mé zprávy je i zhodnocení spolupráce našeho sboru s obecním úřadem  a dalšími sbory z Velkých Karlovic. Tato je tradičně na velmi dobré úrovni, jsme rádi, že si dokážeme navzájem vyjít vstříc a navzájem si vypomoct.

V průběhu celého roku probíhaly pravidelné schůze výboru. O všech těchto jednáních jsou vedeny záznamy v Knize zápisů. Byly zde projednávány a schvalovány všechny organizační záležitosti chodu sboru ale i podávány informace z okrskových jednání starostů a velitelů.

 

Velké Karlovice 15.12.2